40 000 Ft felett díjmentes kiszállítás az MPL futárral

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza az Eslo webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az
alábbiak szerint:


A Webáruház címe: www.eslo.hu
A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Lovretics Eszter egyéni vállalkozó
Székhely címe: 8613 Balatonendréd, Árpád vezér utca 43.
Nyilvántartási szám: 53778743
Adószám: 69852312-1-34
Bankszámlaszám : 11773092-00595410
E-mail: rendeles@eslo.hu


II. Vonatkozó jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Az Európai Parlament, és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve
A 17/1999. (II.5.) kormányrendelet
A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet

III. Az ÁSZF hatálya
1.) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar
jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó, és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozó
rendelkezéseire.
2.) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3.) A jelen ÁSZF 2017. 12. 01. napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató
jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése
előtt 11 naptári nappal a honlapon közzéteszi.

 

IV. Az ÁSZF elfogadása
1.) A Felhasználók a honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a honlap használatával
kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.) A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak, az ÁSZF-ben
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.) Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a honlap tartalmának
megtekintésére.
4.) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus
kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.eslo.hu webáruház keresztül történik.

V. Szerzői jogok
1.) A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a https://www.eslo.hu webáruház, annak bármely részlete, és az azon megjelenő
tartalmak, valamint a honlap terjesztésének tekintetében.
2.) Tilos a honlapon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása, és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

VI. Regisztráció, és vásárlás
1.) A Felhasználó a honlapon történő regisztrációjával és/vagy vásárlásával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatkezelés, és Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte, és
elfogadja, valamint az adatkezelésekhez hozzájárul.
2.) A Felhasználó a regisztráció és/vagy vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A
regisztráció és/vagy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő elektronikus szerződés semmis.
3.) A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, és más személy
adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
4.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, és hibáért semminemű felelősség nem terheli.
5.) A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.

VII. Megvásárolható termékek, és szolgáltatások köre
1.) A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és a cég ÁFA-mentes
besorolása miatt nem tartalmaznak áfát, ám bruttóban értendők (tehát további adóköltségek nem
terhelik), továbbá nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját sem, amely így külön kerül
felszámításra a honlapon közzétett szállítási díjak szerint.
2.) A honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékekről fotót
jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kis mértékben (szín, forma, minta)
eltérhetnek a valóságostól, azok főként illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal
felelősséget a honlapon megjelenő kép, és a termék tényleges kinézetéből eredő különbözőség
miatt.
3.) A honlapról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már
megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
4.) Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlapra, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, – a termék közismert, általánosan elfogadott, vagy becsült árától
jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő nulla forintos — árra, akkor a Szolgáltató
nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
5.) Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi, és feltüntetett ára között,
amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.
6.) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a
szerződés a felek akaratának kölcsönös, és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek
nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen,
és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött
szerződésről, amelyekből jogok, és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás és/vagy téves
áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
7.) Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a
Felhasználókat az akcióról, és annak pontos időtartamáról.
8.)A NYUGODT VÁSÁRLÁSHOZ 30 NAPOS PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIÁT BIZTOSÍT a Szolgáltató.
Felhasználó, a vásárlás napjától számított 30 napon belül visszaküldheti a termék(ek)et.

Mire és hogyan érvényesíthető a pénz-visszafizetési garancia?
A 30 napos pénzvisszafizetési garancia a www.eslo.hu weboldalon megrendelt TÁSKÁKRA érvényesíthető.
A garancia érvényesítéséhez a Felhasználónak a csomag rendelésétől számított 30 napon belül szükséges jelezni felénk a csere
vagy a garancia igényt e-mailben (rendeles@eslo.hu).
Az e-mailben kapott visszaigazolás után, a termék(ke)et az eredeti számlával együtt személyesen,
futárral vagy postai úton (a visszaküldés költsége minden esetben a vevőt terheli) vissza kell juttatni a Szolgáltató telephelyére (Lovretics Eszter, 8613 Balatonendréd, Árpád v. u. 43., eslo.bags@gmail.com, 06308231481)  és kérés szerint cseréljük a terméket,
vagy a vásárlás során használt fizetési módon (megbeszélés szerint egyéb módon) megtérítjük a termék vételárát.
Utánvétes csomagot a Szolgáltató semmilyen esetben nem vesz át. Ilyen esetben a Felhasználó által küldött csomag visszakerül a Felhasználóhoz és egyéb módon szükséges a csomagot a Szolgáltatóhoz juttatni. 

A csomag, rendelt táska(k) állapota:
A megrendelt táská(ka)t eredeti csomagolásban, minden kiegészítőjével együtt szükséges visszajuttatni a vállalkozás címére,
vagy egyéb, előre egyeztetett helyre.
A 30 napos pénzvisszafizetési garancia kizárólag a NEM HASZNÁLT, SÉRÜLÉSMENTES Eslo táskákra érvényesíthető. A Szolgáltató a táskák makulátlan mivoltáról, csomagolásáról minden csomagküldés előtt fotókat készít. Így a Felhasználó által visszaküldött táskán, a bárminemű használatból eredő kár, sérülés, egyéb, könnyen ellenőrizhető.
Amennyiben a táska állapota kifogásolható (használt, sérült, kezelve lett bárminemű anyaggal...) értékcsökkent termékként tudjuk
csak visszavenni, és az értékcsökkentett árat tudjuk visszatéríteni, vagy beszámítani egy csere termékbe.

A magyar jogszabályok értelmében az egyedi igény szerint készített termékek esetében nem érvényesíthető az elállás.

VIII. Rendelés menete
1.) A Felhasználó belép Szolgáltató online Boltjába majd megkezdi a vásárlást.
2.) A Felhasználó a Boltban kiválasztja a terméket, majd felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
3.) A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítás, és a fizetési módot.
4.) Amennyiben a honlapon hiba, vagy hiányosság lép fel a termékeknél, vagy az áraknál, a
Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után
a Szolgáltató azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még
egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a
szerződéstől.
5.) A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése, és visszaigazoló levél alapján minden
költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, vagy elektronikus úton kapja meg a
Felhasználó. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és
termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni,
sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.
6.) Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el.
7.) A megrendelést a Szolgáltató regisztrált, vagy regisztráció nélküli Felhasználótól fogad el, de
csak akkor, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja.
8.) A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség
nem terheli.
9.) A Felhasználó a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t elfogadja, és magára
nézve kötelezőnek ismeri el.
10.) A Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben
e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó
az ajánlati kötöttség, vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak
visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,
amikor az számára hozzáférhetővé válik.
11.) A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg
időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó
tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, vagy az üzenet a levelezőrendszer lomtárába,
spam mappájába került.

IX. Szállítási, és fizetési feltételek
1.) A Felhasználó által a megrendelés során jelzett szállítási címre
szállítja ki, feladás után legfeljebb 2 munkanapos határidővel.
2.) A Szolgáltató szállító partnere megrendelt árut házhoz, vagy csomagpontokra, automatába szállítja. Meghatározott időpontra történő
kiszállítást a Szolgáltató nem vállal.
3.) A honlapon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Felhasználónak e-mailben küldött
rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
4.) Fizetési lehetőségek:
- Személyes átvétel: kézpénzben, vagy bankkártyával a Szolgáltató aktuális kitelepülésén, illetve a
Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor.
- Átutalással: Felhasználó a megrendelet termék(ek) ellenértékét a visszaigazoló e-mailban található
bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa kiválasztott módon történő átvételére.
- Utánvéttel: a fizetési módoknál megadott kezelési költség ellenében választható.
- Az online bankkártyás fizetés: a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.) Az MPL szállítási módok választásakor a szállítási díjak a következőképp alakulnak : MPL házhoz illetve MPL postapont esetén: 1700 HUF.
MPL csomagautomata: 1300 HUF.  A díjmentes szállítás 40.000 HUF kosárérték fölött igénybevehető, a csomagokat díjmentesen az MPL szállítja ki.

6.) A GLS szállítási módok választásakor a szállítási díj 2490 HUF, kosárértéktől függetlenül. 
7.) Postai levélboríték: Ajándékkártyákra érvényesíthető kizárólag. 

X. A megrendelések feldolgozása, és teljesítése
1.) A megrendelések feldolgozása automatikusan történik.
2.) Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, a visszaigazolástól számított 3
naptári nap.
3.) Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben
meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul
tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon
belül visszatéríteni, vagy Felhasználóval egyeztetve egy másik termék vételárába beszámítani.
4.) A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
vagy teljes egészében, indokolt esetben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Felhasználóval
történő egyeztetést követően kerülhet sor.

XI. Elállási jog gyakorlása
1.) Az Európai Parlament, és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet
szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon
belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket.
2.) Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a szállítási partnertől eltérő harmadik személy a
terméket átveszi.
3.) A Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolja elállási jogát.
4.) A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie. A Szolgáltató ennek a
költségét nem vállalja.
5.) Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más
költség nem terheli, a Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó
anyagi kár megtérítését.
6.) Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet
a Felhasználó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében,
amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
7.) A Szolgáltató a termék visszaérkezését, vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a
hatályos jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
9.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmazunk, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja. Eme visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen
többletköltség nem terheli.
10.) A Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál
semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
11.) A Felhasználó írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14
napon belül. A Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
visszaküldi, vagy átadja a terméket.
12.) A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
Szolgáltató vállalta e költség viselését.
13.) A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a
Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából
adódik.
14.) A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak, és működésének megállapításához
szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
15.) A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a
Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte. A kettő
közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
16.) Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató
elérhetőségeinek valamelyikén írásban. A Szolgáltató postai úton írásban történő jelzés alkalmával a
postára adás időpontját veszi figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként,
csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó a Szolgáltató részére.
17.) A Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli.
18.) A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott
bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát a szállítási költséggel együtt.
19.) Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti fogyasztónak
minősülő Felhasználókat illeti meg.
20.) Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

XII. Kellékszavatosság
1.) A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.
2.) A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kicserélést, kivéve, ha ennek teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kicserélést nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hiba kijavítását a
Szolgáltató költségére.
3.) A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított 5 napon belül közölni. Felhasználó a minőség-megőrzési idő (2 hónap)
leteltét követően a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
4.) A teljesítéstől számított 2 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást
a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 2 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó
köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
5.) A kellékszavatosségi igény elutasítható:
a) Sérülés, erőszakos külső behatás (fizikai, kémiai, stb. ) okozta hiba estén.
b) Nem rendeltetés szerű használatból bekövetkező hibák esetén.
c) Helytelen kezelésből, tárolásból eredő hiba esetén.
d) Szakszerűtlen/ házilagos javítás eredményeként a hiba súlyosbodott vagy annak oka, keletkezése,
mértéke emiatt már nem megítélhető.

XIII. Termékszavatosság
1.) A termék hibája esetén a Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági, vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Felhasználó, a szavatossági igényét 6 hónapon belül jelezheti Szolgáltató felé.
2.) Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.
3.) A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
4.) Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított minőség-megőrzési határidőn belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát
elveszti.
5.) A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával, vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
6.) A gyártó, vagy a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető, vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered. A gyártónak, és a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
7.) A Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági, és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.) A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá
olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás, vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

XIV. A szavatossági igény esetén történő eljárás
1.) A Felhasználó, és a Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a hatályos
jogszabályok rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.
A Felhasználó, a szavatossági igényét 6 hónapon belül jelezheti Szolgáltató felé.
2.) A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával, vagy nyugtával.
3.) A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági, vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, és igazolható módon a Felhasználó
rendelkezésére kell bocsátani.
4.) Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági, vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható
módon köteles értesíteni a Felhasználót.
5.) A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az
ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
6.) A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kicserélést legfeljebb 30 napon belül elvégezze.

XV. Jótállás
1.) A jótállási igényt a Szolgáltató a jótállási határidőben érvényesítheti. A jótállás:
- 0 -10 000 forint közötti értékű termék esetén 6 hónap.
- 10 000 - 100 000 forint közötti értékű termék esetén 1 év. 
Felhasználónak lehetősége van Szolgáltatótól, 25 000 forint érték feletti termék esetén, plusz 1 év jótállási időt
vásárolni termékenként bruttó 3000 forint ellenében.
Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz
eleget, a jótállási igény
a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető
bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
2.) A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási
igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként Felhasználót a jótállásból
fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

XVI. Általános rendelkezések
1.) A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek
jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját
maga követte volna el.
2.) Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét, és érvényesíthetőségét nem érinti.
3.) Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás
elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás
csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy
alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez,
nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel, vagy
kikötés szigorú betartásához.
4.) A honlapon való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai, és műszaki
korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
5.) A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a honlapra való csatlakozás miatt következett
be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének
kötelezettsége.
6.) A Szolgáltató, és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

Lovretics Eszter egyéni vállalkozó (a továbbiakban Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek
alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően
- védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves
látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél
számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok
A Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét
biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg
a jelen Webhelyen. Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak
megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak
megadásakor Ön felhatalmazza a Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen
adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön
egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Tulajdonos a Webhely témájába illő
értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában
történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak,
termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is
elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor
elérhető.
Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl.
személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.
Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes
adatait a Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Tulajdonos-től azt kérnie,
hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi
oldalon megtalálható e-mail címen jelezze felénk.
Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott
személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a
mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak,
idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).
A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket,
becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő
adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme
alatt állnak.
Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön
nem került meghatározásra, akkor a Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra
használhatja fel: a Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus
hírlevélküldésre nem), a Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú
üzenetek küldésére, illetve a Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és
szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.
A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát
igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve
vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment
le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által
felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken
keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen
Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy
lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor
saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt,
hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan
böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek
elérhetőek.
Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk.
Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli,
melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan
korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve
jogosulatlan felhasználását.
A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak
jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház
Tulajdonos nem vállal garanciát. Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a
jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A
Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak,
ezek a Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a
Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon
keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

A regisztráció megszüntetése
Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó
előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb
elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és
megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.
Regisztrációs adatok megújítása
Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók
meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is
elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon
megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk
adatait.

Jogi nyilatkozat, szerzői jogok
Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk
valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele,
bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben -
kizárólag Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet.
Altalános felelősség korlátozás
Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Tulajdonos
oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai
használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy
megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges
következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a
külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban
Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat
Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás
folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek,
valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe,
így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen
esetekben Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó
tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek,
tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az
adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő
felhatalmazásuk vagy engedélyük van.
Tájékoztatjuk, hogy Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!